Savannah Hockey Classic (FSU)

vs

Savannah Hockey Classic (UGA)

2022 Savannah Hockey Classic (Game 1)

vs